Služby

Podrobná ponuka prekladateľských služieb v anglickom jazyku:

Okrem samotných prekladov z a do anglického jazyka poskytujeme aj široký rozsah ďalších doplnkových služieb, ktoré majú za cieľ vyhovieť aj špecifickým potrebám a požiadavkám jednotlivých klientov.

Preklady textov a dokumentov v nasledujúcich odboroch:

 • texty všeobecného zamerania
 • ekonomické a právnické texty
 • texty z oblasti verejnej politiky
 • obchodná a administratívna korešpondencia
 • odborné texty (výpočtová technika, elektrotechnika, strojárstvo a pod.)
 • texty z oblasti humanitných vied (sociológia, politológia, psychológia a pod.)
 • texty z oblasti vzdelávania a vzdelávacej politiky
 • technické dokumentácie
 • návody na použitie
 • dokumentácie k počítačovým programom

 

Korektúry a redakčné úpravy textov

 • korektúry textov v anglickom jazyku (rodeným hovorcom)
 • korektúry prekladov
 • redakčná a štylistická úprava textov
 • zjednotenie odbornej terminológie v jednom alebo vo viacerých dokumentoch

 

Zostavovanie a návrh oficiálnych dokumentov v cudzom jazyku

 • profesionálny návrh oficiálnych dokumentov: zmluvy, žiadosti, objednávky, životopisy
 • spracovanie projektov a vedeckých prác v cudzom jazyku
 • spracovanie cudzojazyčného resumé v diplomových a iných vedeckých prácach

 

Preklady a lokalizácia internetových WWW stránok

 • rozšírenie firemnej internetovej prezentácie o jej verziu v anglickom jazyku spolu so zabezpečením jej pravidelnej aktualizácie
 • vytvorenie plne funkčnej verzie www stránky v cudzom jazyku
 • lokalizácia www stránky do slovenského jazyka

 

Lokalizácia programového vybavenia

 • expertné práce pri lokalizácii programového vybavenia s využitím nástrojov na podporu prekladu (kompatibilné s nástrojmi firmy TRADOS)
 • komplexné zabezpečenie jazykovej stránky lokalizácie do slovenského aj anglického jazyka
 • lokalizácia pomocných súborov, nápovedy a programovej dokumentácie

 

Preklad a prepis audio a video záznamov

 • prepis záznamu v cudzom jazyku do textovej podoby
 • preklad prepisu záznamu do slovenského jazyka

 

Poradenské a konzultačné služby

 • poradenstvo v oblasti tvorby cudzojazyčných dokumentov a prekladu
 • zabezpečenie návrhu, organizácie a manažérskeho riadenia rozsiahlejších prekladateľských procesov
 • školenia a konzultácie pre používanie softvérových nástrojov na podporu prekladu (CAT - Computer-Aided Translation) - produkty SDL TRADOS, Wordfast, SDLX

 

Zostavovanie terminologických glosárov

 • zostavenie terminologického glosára v požadovanom odbore a rozsahu terminológie
 • analýza odbornej terminológie v určitom odbore
 • kontrola a ujednotenie odbornej terminológie v dokumente
 • zostavenie terminologického glosára k prekladanému dokumentu

 

Vyhľadanie a spracovanie cudzojazyčných informácií

 • vyhľadanie informácií o požadovanom odbore z cudzojazyčných zdrojov
 • spracovanie a analýza informácií