Cenník

Druh služby Cena za 1 NS
preklad odborného textu zo slovenského do anglického jazyka 18 EUR
preklad odborného textu z anglického do slovenského jazyka 17 EUR
korektúra prekladu v anglickom jazyku rodeným hovorcom - príplatok + 8 EUR
korektúra prekladu v slovenskom jazyku - príplatok + 4 EUR

Uvedené ceny sú len orientačné, skutočné ceny sa stanovujú na základe dohody pre konkrétnu zákazku. Rozsah prekladu sa uvádza v normostranách, pričom 1 normostrana predstavuje 1800 znakov textu vrátane medzier.

Uvedené ceny sú konečné, nie som platca DPH. Ceny ostatných služieb sa stanovujú dohodou. V prípade dlhodobejšej spolupráce je možné poskytnúť množstevnú zľavu.